Bản Quyền Sách

Toàn bộ Ebook, Audio có trên website freebookol.net  đều có bản quyền thuộc về tác giả, freebookol.net khuyến khích các bạn nếu có khả năng hãy mua sách để ủng hộ tác giả.

Freebookol.net là một trang web phi lợi nhuận, được hình thành với mục đích tập hợp nhiều sách hay về một thư viện, để các bạn đọc không có nhiều điều kiện về tài chính thuận lợi trong việc tải và học tập. Ebook được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn trên internet ( Google , E-thuvien , Tve-4u, Tinhte, Mê Tải Sách, Download sách miễn phí, Sách học, Sách vui, Chia sẻ mới,…. ) và các dự án ebook của cộng đồng. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng, và không bán những ebook này, toàn bộ ebook có trên web đều được chia sẻ miễn phí.

Mọi cá nhân hay tổ chức nếu muốn in ấn hay phát hành sách từ freebookol.net phải được sự cho phép của tác giả, chúng tôi không khuyến khích việc thương mại hóa các ebook này.

Bản quyền: “Website freebookol.net không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết hoặc nội dung liên quan ngay lập tức.”

Copyright Disclaimer: “Website freebookol.net does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.”